הודעה למס הכנסה על פתיחת עסק

הודעה למס הכנסה על פתיחת העסק.
מייד עם פתיחת העסק החדש חובה להודיע לשלטונות המס על פתיחת העסק החדש. – הודעה על פתיחת עסק מתבצעת במשרדי מס הכנסה ומחייבת חתימה של בעל העסק.
הגדרת גודל העסק – במס הכנסה ידרש בעל העסק להצהיר על גודל העסק, בהתאם להערכת בעל העסק יגדיר נציג מס הכנסה את גודל העסק אם מדובר בעסק קטן/עוסק זעיר או חברה בעמ
ההתנהלות בכל אחד מסוגי העסקים הינה שונה. חובות הקיימים לבעלחברה אינם קיימים אצל בעל עסק זעיר והפוך. פטורים וחיובים הקיימים לבעל חברה אינם חלים על בעל עסק זעיר.
מומלץ לקבל הסבר מעמיק מנציג מס הכנסה, פקיד השומה על העסק שלכם והחובות הנדרשים מכם.

 

בעת ההודעה לפקיד השומה, תתבקשו למסור פרטים כמו שמכם המלא, מספר תעודת זהות כמובן, מהות העיסוק ולציין כמובן את תאריך פתיחת העסק. תאריך ההתחלה חשוב שכן מתאריך זה תהיו מחוייבים בדיווח מסודר עבור הכנסות העסק.

ניהול ספרי חשובנות.  – הוראה של מס הכנסה מחייבת כל אדם המנהל עסק לנהל רישום מסודר של החשבונות ולכן חובה להעזר בספרי ניהול חשבונות מסודרים או להשתמש באתרי אינטרנט יעודיים המסייעים בניהול מעקב על כלל החשבוניות ותזרים המזומנים

נוהל העסקת עובדים – באם אתה מעסיק עובדים  בעסק או מעוניין באדם אחר שיבצע עבורך שירותים חובה להתנהל בצורה מסודרת. (יש לקחת בחשבון שגם אם מדובר בסכום קטן, חובה לדווח על ההוצאה . עלייך לפתוח תיק ניכויים.ולדווח בצורה מסודרת על כל הוצאה של העסק.
התנהלות שלא לפי החוק, "תשלום בשחור" לעובדים, אי דיווח על עובדים וכו', הינה עברה על החוק.

הגשת דוח שנתי –  בכל סוף שנת מס , שנת המס מתחילה ב1 לינואר ומסתיימת ביום האחרון של דצמבר. כל בעל עסק צריך למלא ולהגיש דוח מס שנתי. בדוח צריכות להופיע כלל הכנסות העסק וההוצאות הדוח חייב להיות נכון ומעודכן בצורה נכונה וכמובן שחייב שיהיה לבעל העסק את האסמכתאות הנדרשות עבור הדיווחים. כיום ניתן להגיש  את הדיווח השנתי גם באמצעות האנטרנט.

השארת תגובה